Zapraszamy do udziału w konkursie!

Prace w temacie My dog – my best friend. Pracę plastyczną wykonaną przez grupę należy podpisać w języku angielskim. Zdjęcia prac konkursowych oraz prawidłowo uzupełniony załącznik nr 1 należy przesłać na adres organizatora do 30 marca 2022 r.

Laureaci zostaną wyłonieni podczas głosowania internetowego, które odbędzie się na profilu fb Organizatora (Nana Mobilna Szkoła Językowa). Przewiduje się 5 nagród głównych i 5 nagród dodatkowych.

Nagrody główne będą przyznawane w kategorii:

  • 2 prace, które uzyskają największą ilość polubień
  • 2 prace, które uzyskają największą ilość udostępnień
  • 1 praca z największą ilością komentarzy

Nagrody główne to 5 drukowanych plakatów z rasami psów (format a2) oraz drukowane książeczki o poszczególnych rasach. Nagrody specjalne to plakaty drukowane a2 z rasami psów. Nagrody zostaną przesłane pocztą. Głosowanie odbędzie się w dniach od 2 do 10 kwietnia 2022 roku. Wyniki zostaną opublikowane na profilu Organizatora najpóźniej do 14 kwietnia 2022 r. Nagrody zostaną wysłane najpóźniej do 22 kwietnia 2022 r.